Rådgivning vid försäljning och förvärv av företag
samt obestånds- och avbrottsutredningar

Hansson & Partners AB tillhandahåller dels finansiell rådgivning i samband med försäljning och förvärv av företag, samt i samband med kapitalanskaffningar. Inom den Corporate Finance-relaterade verksamheten tillhandahålls även värderingstjänster avseende företag. Målgruppen är främst små och medelstora företag.

Bolaget erbjuder även tjänster omfattande obeståndsutredningar, konkursutredningar samt avbrottssutredningar. Obeståndsutredningstjänsterna tillhandahålls uppdragsgivare som är på obestånd eller befarar att risk finns för en obeståndssituation.

Konkursutredningar utföres åt konkursförvaltare, främst advokater som arbetar med konkursutredningar. Avbrottsutredningarna utförs åt försäkringsbolag men också åt försäkringstagare i samband med skada.

Medarbetarna på Hansson & Partners AB har lång erfarenhet av finansiella tjänster. Med ett brett kontaktnät hos banker, advokater, revisorer, investerare och andra finansiella aktörer kan vi tillhandahålla en fulltäckande service i leveranserna.