Våra tjänster

small_tjansterMedarbetarna på Hansson & Partners AB har lång erfarenhet av att tillhandahålla nedanstående tjänster. Med ett brett kontaktnät hos banker, advokater, revisorer, investerare och andra finansiella aktörer kan vi tillhandahålla en fulltäckande service i leveranserna. Kontakta oss gärna så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag.

Försäljning av företag

Hansson & Partners AB fokuserar på försäljning av svenska ägarledda bolag med fokus på små- och medelstora företag. Som rådgivare hjälper vi dig som vill sälja ditt företag. Anledningen till en önskad försäljning kan vara av åldersskäl, ändrat affärsfokus men också av strategiska eller finansiella skäl. »

Förvärv av företag

Vi bistår vid förvärv av företag eller verksamheter, genom hela förvärvsprocessen. Antingen finns det ett definierat förvärvsobjekt eller också söker vi efter uppköpskandidater efter genomförd behovsanalys. Normalt inleds en förvärvsprocess med att först förstå och definiera den strategiska nyttan av förvärvet. »

Värdering av företag

Hansson & Partners AB bistår dig som behöver ha ett värde på ett företag eller verksamhet. En värdering av ett företag är normalt ett av de första stegen som görs när man skall sälja ett företag, slå samman eller förvärva ett företag. Beroende av värderingssituation anpassar vi metodiken till den aktuella situationen. »

Kapitalanskaffning

Hansson & Partners AB arbetar med kapitalanskaffning till främst små företag. Ett väl utbyggt kontaktnät bland banker, Private Equity-bolag, mindre investeringsbolag och affärsänglar möjliggör anskaffning av kapital även för de små företagen. »

Obeståndsrådgivning

Hansson & Partners ABs projektledare har lång erfarenhet av rådgivning i olika obeståndssituationer. I samband med en obeståndssituation är det viktigt att på rätt sätt kunna kommunicera med företagets intressenter och ha kunskap om gällande lagstiftning i samband med obestånd. »

Konkursutredningar

Hansson & Partners ABs projektledare har utfört en stor mängd utredningar åt advokater som arbetar som konkursförvaltare under närmare 25 års tid. »

Avbrottsutredningar

Hansson & Partners ABs projektledare har under lång tid anlitats av både försäkringstagare och försäkringsgivare när någon form av avbrott inträffat i näringsverksamhet. Att förstå försäkringsvillkoren, kunna sätta sig in i näringsidkarens verksamhet och utföra beräkningar på skadans omfattning är huvudarbetsuppgifterna när ett uppdrag erhålls. »