Avbrottsutredningar

Hansson & Partners ABs projektledare har under lång tid anlitats av både försäkringstagare och försäkringsgivare när någon form av avbrott inträffat i näringsverksamhet. Att förstå försäkringsvillkoren, kunna sätta sig in i näringsidkarens verksamhet och utföra beräkningar på skadans omfattning är huvudarbetsuppgifterna när ett uppdrag erhålls.

Vi bistår dig som

  • drabbats av avbrott i försäkrad verksamhet

Vi bistår dig med

  • utredning och värdering av avbrott i försäkrad verksamhet enligt försäkringsvillkoren