Försäljning av företag

Hansson & Partners AB fokuserar på försäljning av svenska ägarledda bolag med fokus på små och medelstora företag. Som rådgivare hjälper vi dig som vill sälja ditt företag. Anledningen till en önskad försäljning kan vara av åldersskäl, ändrat affärsfokus men också av strategiska eller finansiella skäl. Val av finansiell rådgivare är en mycket viktig del i en säljprocess för att undvika de potentiella misstag som alltför ofta händer i en säljprocess. Vi vet hur potentiella köpare ska hittas, utvärderas och bemötas. Vi vet också hur affärspotentialen ska förmedlas och presenteras, hur villkoren ska förhandlas och hur en transaktion genomförs och avslutas.

Vi bistår dig som

  • vill sälja ditt företag, verksamhet eller del av företag
  • vill genomföra ett internt generationsskifte
  • blivit uppvaktad av en potentiell köpare till ditt företag eller verksamhet

Vi bistår dig med

  • att tidigt i processen bedöma ett marknadsvärde på företaget
  • att sammanställa en företagspresentation
  • att identifiera potentiella köparintressenter och analysera deras förvärvsmöjligheter
  • att ta fram en effektiv struktur för försäljningen, både affärsmässig och skattemässig
  • att förmedla ditt företags affärspotential till köparintressenterna
  • att bistå vid due diligence-arbete
  • att bistå anlitad advokat i samband med upprättande av olika avtalsdokument