Förvärv av företag

Hansson & Partners AB bistår vid förvärv av företag eller verksamheter, genom hela förvärvsprocessen. Antingen finns det ett definierat förvärvsobjekt eller också söker vi efter uppköpskandidater efter genomförd behovsanalys. Normalt inleds en förvärvsprocess med att förstå och definiera den strategiska nyttan av att genomföra ett förvärv. En sökning av möjliga uppköpskandidater görs med de kriterier som överenskommits. Kontakt tas med ett antal uppköpskandidater varefter ett fåtal kandidater välj ut för vidare förhandling och diskussion.

Vi bistår dig som

 • vill konsolidera en fragmenterad bransch
 • vill bredda din verksamhet med nya verksamhetsområden
 • vill öka tillväxten genom tilläggsförvärv
 • vill göra en MBO (Management Buy Out)

Vi bistår dig med

 • att utveckla en strategi för förvärv
 • att producera presentationsmaterial för de som kan komma att beröras av ett förvärv såsom ledning och styrelse i målbolaget, styrelse i det egna bolaget och finansiärer
 • att identifiera, kvalificera och föra diskussion med potentiella målbolag
 • att beräkna ett indikativt värde av målbolaget samt av eventuella synergier av ett förvärv
 • att strukturera transaktionen och förhandla villkoren
 • att bistå vid due diligence-processer
 • att bistå anlitad advokat avseende den legala dokumentationen
 • att koordinera och leda hela processen