Kapitalanskaffning

Hansson & Partners AB arbetar med kapitalanskaffning till främst små företag. Ett väl utbyggt kontaktnät bland banker, Private Equity-bolag, mindre investeringsbolag och affärsänglar möjliggör anskaffning av kapital även för de små företagen.

Vi bistår dig som

  • har ett företag som växer och behöver expansionskapital
  • behöver förvärvsfinansiering
  • behöver kapital för att lösa ut delägare ut bolaget
  • vill ha in ett kapitalstark ägare som även kan bidra i företagets utveckling, tex i styrelsen

Vi bistår dig med

  • att identifiera och föreslå potentiella investerare ut vårt nätverk
  • att tidigt bedöma förväntat pris och villkor i en kapitalanskaffningsprocess
  • att sammanställa ett presentationsmaterial om företaget och verksamheten
  • att ta fram material och medverka i en due diligence-process
  • att agera projektledare och samordna alla aktiviteter så att du kan fokusera på företagets verksamhet