Konkursutredningar

Hansson & Partners ABs projektledare har utfört en stor mängd utredningar åt advokater som arbetar som konkursförvaltare under närmare 25 års tid.

Vi bistår dig som

  • arbetar som konkursförvaltare

Vi bistår dig med

  • att biträda med att ta hand om och förteckna konkursgäldenärens räkenskapsinformation och ur redovisningen ta fram underlag till konkursbouppteckningen
  • att biträda med utredning av de förhållanden som konkursförvaltare skall uttala sig om i förvaltarberättelsen