Obeståndsrådgivning

Hansson & Partners ABs projektledare har lång erfarenhet av rådgivning i olika obeståndssituationer. I samband med en obeståndssituation är det viktigt att på rätt sätt kunna kommunicera med företagets intressenter och ha kunskap om gällande lagstiftning i samband med obestånd. Vårt stora kontaktnät hos banker, revisorer och advokater, används för att finna en så bra lösning som möjligt för dig, ditt företag och dina intressenter.

Vi bistår dig som

  • redan hamnat i en obeståndssituation och behöver ha akut hjälp
  • bedömer att du kan hamna i en obeståndssituation och behöver ha hjälp med att utreda de olika alternativa möjligheter som finns för att finna en så bra lösning som möjligt innan ett obestånd inträffar

Vi bistår dig med

  • att analysera orsakerna till obeståndet och föreslå lämpliga åtgärder
  • att biträda i eventuella förhandlingar med bolagets intressenter, såsom långivare, leverantörer och Skatteverket