Värdering av företag

Hansson & Partners AB bistår dig som behöver ha ett värde på ett företag eller verksamhet. En värdering av ett företag är normalt ett av de första stegen som görs när man skall sälja ett företag, slå samman eller förvärva ett företag. Beroende av värderingssituation anpassar vi värderingsmetodiken till den aktuella situationen.

Vi bistår dig som

  • vill ha reda på ett företags eller verksamhets marknadsvärde i samband med försäljning
  • vill lösa ut en delägare
  • behöver en värdering i samband med en bodelning eller tvist
  • har fått ett bud på ditt företag eller verksamhet för att bedöma om budet är marknadsmässigt
  • vill värdera ett företag om du planerar att förvärva ett företag eller verksamhet
  • funderar på att slå samman ditt företag med ett annat företag

Vi bistår dig med

  • att föreslå vilken värderingsmetodik som är lämplig för ditt behov
  • att sammanställa det material som behövs för att vi ska kunna göra en värdering
  • att göra en värderingsrapport, vars omfattning är anpassad till situationen
  • att vid behov presentera värderingen även för andra intressenter